Loading...
ZomerInBos

Op naar een zonnige zomer !

Wij duimen alvast voor een zekere toekomst!

slider-nonnebossen-spring-1400x730-02

Blijf op de hoogte !

Hier proberen we u het "laatste nieuws" aan te brengen...

Nieuwsbrief
slider-nonnebossen-spring-1400x730-07

Stop die onzekerheid…

Op naar een vaste toekomst ...

slider-nonnebossen-spring-1400x730-01

Alle info welkom

"Gezonde en gegronde" tips krijgen hier een forum

slider-nonnebossen-spring-1400x730-03

Wij gaan voor open communicatie !

Wij volgen met u de situatie op de voet...

More info !
slider-nonnebossen-spring-1400x730-05

Welkom

op de nieuwe site van de Nonnebossen

Hier moet je zijn voor het laatste nieuws
Nonnebossen-slider-16

Voor een betere toekomst !

Ook wij hebben daar recht op!

Laatste berichten

Wij proberen onze blog "up to date" te houden. Dit kan enkel met uw medewerking!

Snoeien of schade !?!?

26 Mar 17 Na meldingen van schade (krassen) aan wagens van medebewoners en passanten werd de vraag gesteld aan de milieuambtenaar van Zonnebeke of de mogelijkheid bestaat om de eigenaars van de bospercelen langs de Oude Kortrijkstraat ter hoogte van het Nonnebos (bos) en het eigendom van Mr Vandecandelaere 

Openbaar onderzoek PRUP Nonnebossen – Woonclusters

Het openbaar onderzoek loopt van 2 mei 2017 tot en met 30 juni 2017 Het ontwerp van de provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Nonnebossen – Wooncluster’ werd voorlopig vastgesteld door de provincieraad op 23 maart 2017. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen

Provincieraad keurt PRUP ‘Nonnebossen-woonclusters’ goed

De provincieraad van West-Vlaanderen keurde tijdens zijn zitting op donderdag 23 maart 2017 de voorlopige vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Nonnebossen-woonclusters’ goed. Met dit PRUP wil de Provincie een oplossing bieden aan de permanent bewoonde weekendverblijven in de woonclusters van de ‘Nonnenbossen’ in Zonnebeke. Hieronder een stukje

Facts & Figures

Hierbij enkele cijfers die een ander beeld geven van de Nonnebossen

Totale oppervlakte Nonnebossen (ha)

Aantal woningen met vergunning

Aantal woningen zonder vergunning

Totale verblijfsoppervlakte (M2)

Het nieuws over de Nonnebossen

Beste bewoner en sympathisant van de Nonnebossen. Welkom op onze vernieuwde site... Hier proberen we u op de hoogte te houden over onze toekomst. Dit kan enkel gebeuren d.m.v. uw steun en input. Interactieve communicatie... daar gaan we voor!

Syndicus V.M.E. Nonnebossen-Oost

Ronny Hemelsoet Aluxia Beheer zaakvoerder - dossierbeheerder Leo de Béthunelaan 17, 9300 Aalst, België Tel. 053/71.11.91 – 09/259.23.13 Email: info@aluxiabeheer.be Website: http://www.aluxiabeheer.be/

Read More

Vragen ? Klachten? Oplossingen?

Voor al uw vragen m.b.t sluikstorten, overlast, rookhinder, ... enz, kunt u onder de tab "NUTTIGE LINKS" een eerste oplossing vinden. Maar laten we beginnen om als goede buren afspraken te maken die voor iedereen een aangenamer leven mogelijk maakt!

Read More

Wat met onze toekomst ?

Door de bewoners van de verschillende wijken van de Nonnebossen wordt opnieuw luidop “gegist” over wanneer er verdere acties zullen ondernomen worden m.b.t. de effectieve uitvoeringen van het “nieuwe” RUP Nonnebossen – ZONNEBEKE. Medio oktober 2012 viel de beslissing en goedkeuring van de Vlaamse regering. Wij, als bewoners hadden jaren gewacht op dit positieve nieuws……

Read More

10 feb 16: Alg Verg V.M.E NONNEBOSSEN-OOST

De Algemene Vergadering van de Vereniging van Mede-eigenaars van de NONNEBOSSEN OOST zit erop. Op de dagorde stond o.a. het bezoek van Burgemeester Dirk Sioen (Inspraak) en Schepen Michiel Descheemaeker die een woordje uitleg kwamen geven over de toekomst PRUP.

Read More

Ook geinteresseerd in het vervolg van ons verhaal? Lets start!

Bijzondere feiten

Hieronder vindt u enkel bijzondere feiten met betrekking tot het "wel en wee" in de Nonnebossen. Wij zijn natuurlijk steeds opzoek naar nieuws over onze toekomst. Iedere nuttige info zal dan ook met dank worden opgenomen.

vergadering

Volgende jaarlijkse Algemene Vergadering V.M.E  NONNEBOSSEN-OOST  gaat door  op Do…

Volgende Algemene Vergadering Do 09 Feb 17

Wat wordt er over de Nonnebossen verteld...

Hieronder volgen enkel quotes en uitspraken die de laatste jaren de revue zijn gepasseerd...

Schrijf je nu in op onze Nieuwsbrief!